Będkowice – średniowieczny gród Ślężan

Czy wiedzieliście, że niedaleko Wrocławia znajduje się wczesnośredniowieczny gród Ślężan? Mowa o Będkowicach w Masywie Ślęży, gdzie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku utworzono rezerwat archeologiczny. Odkryto tu bowiem bardzo dobrze zachowane ślady osady z VIII w. obejmujące pozostałości grodu, cmentarzysko kurhanowe, kamienny krąg kultowy oraz […]

Przekraczamy granice – szlaban w Baranowicach i Rawicz

W poszukiwaniu atrakcji na świeżym powietrzu udaliśmy się aż na granicę województw i dotknęliśmy prawdziwej przedwojennej i wojennej historii. Na tym terenie przebiega bowiem nie tylko granica między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską, ale też ta historyczna sprzed 1939 r. między Polską i III Rzeszą. Baranowice […]